KİMYA YANDAL PROGRAMI
Başvuru koşulu dersler:
CHEM 103 Genel Kimya I (3 kredi/7 ECTS)
CHEM 104 Genel Kimya II (3 kredi/6 ECTS)
MATH 201 Matris Kuramı (4 kredi/5 ECTS)
PHYS 130 Termodinamik Dalgalar, Optik ve Modern Fizik (4 kredi/7 ECTS) (ya da PHYS 102 (4 kredi/8 ECTS) ya da PHYS 121 (4 kredi/8 ECTS))
Toplam ders sayısı: 4 Zorunlu ders (15-17 kredi/24-26 ECTS) + 1 Seçmeli ders (3 kredi/5-6 ECTS)
Zorunlu dersler: 4 Zorunlu ders (15-17 kredi/24-26 ECTS)
CHEM 245 Anorganik Kimya I (3 kredi/5 ECTS)
CHEM 241 Mühendisler İçin Organik Kimya (4 kredi/6 ECTS) ya da CHEM 221 Organik Kimyaya Genel Bakış (4
kredi/5 ECTS) ve CHEM 203 Organik Kimya Lab. I (2 kredi/3 ECTS)

CHEM 351 Fiziko Kimya I (4 kredi/7 ECTS)
CHEM 308 Aletli Analiz II (4 kredi/6 ECTS) (Chem 241 ya da Chem 221 almış olan yandal öğrencileri Chem 202 önşartından muaf tutulurlar)
Seçmeli dersler: 1 Seçmeli ders (3 kredi/5-6 ECTS)
Yandal danışmanının onayına tabii olarak Kimya Bölümünün lisans kataloğunda yer alan CHEM kodlu derslerden seçilir.