For internship info contact Özge AKDENİZ.

PANDEMİ SEBEBİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

GENEL STAJ KURALLARI

(Pandemi süresince yapılan değişiklikler için ilgili maddenin dip notlarını okuyunuz)

1) Öğrencilerimiz için zorunlu staj süresi 60 iş günüdür.

2) Bu süre en fazla üç bölüme ayrılabilir. Bir işyerinde 20 günden az yapılan staj geçersizdir.

3) Öğrencilerimiz arzu ederlerse stajlarının bir bölümünü öğretim üyelerinin araştırmalarına katılarak bölüm içinde yapabilirler. Bu süre maksimum 20 iş günü ile sınırlıdır. *

4) Öğrencilerimiz arzu ederlerse stajlarının bir bölümünü herhangi bir işyerinin işletme, pazarlama vb. bir departmanında ofis stajı olarak yapabilirler. Bu süre maksimum 20 iş günü ile sınırlıdır. **

5) Başvuru belgeleri Kimya Bölümünün web sayfası üzerinden temin edilir. ***

6) Staj sonunda iş yerinin doldurması gereken sicil formu ve öğrencinin doldurması gereken defter Kimya Bölümünün web sayfası üzerinden temin edilir.

7) Staj defteri ingilizce olarak yazılacaktır. Öğrenci staj süresince yaptığı çalışmaları özgün bir biçimde staj defterine yazmalıdır.

8) Öğrenci staj yerini kendi açısından değerlendirir ve ayrı bir rapor olarak defterle birlikte sunar.

9) İşyerinin onayladığı staj defteri ve staj sicil belgeleri dönem başladıktan sonra en geç 1 ay içerisinde teslim edilir. Geç teslim edilen defterler kabul edilmez.

10) Ek-1, Ek-2 belgeleri ve maaş bordroları en geç okulların açıldığı hafta teslim edilmelidir. Sigorta sonlandırma işlemi de o hafta tamamlanmalıdır. ****

*Pandemi koşulları bitene kadar bu süre 60 iş gününe kadar uzatılabilir.

** Pandemi koşulları bitene kadar bu süre (kimya sektöründen bir firma olması koşuluyla) 60 iş gününe kadar uzatılabilir.

*** Pandemi koşulları bitene kadar elden belge verilmeyecektir.

**** Pandemi koşullarından ötürü Ek-1, Ek-2 ve maaş bordroları defterlerle birlikte kargo, kurye ya da elden bir ay içinde teslim edilecektir.

Pandemi sürecinde sigorta için yapılması gerekenler:

Kabul edilen kararname gereği zorunlu stajı olan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle öğrencinin aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekir:

  1. adım: Staj yerini ve staj yapacağı tarihleri kesin olarak belirler.
  2. adım: Bölümün web sitesinden EK-1 formunu doldurup, taratıp, staj danışmanına e-posta ile gönderir. Staj danışmanı hesap işlerine sigorta işlemi yapılması için

Ek-1 formunu e-postayla iletir.

(Stajın başlangıç tarihinden en erken 10 gün, en geç 2 gün önce bu işlem yapılmalıdır.)

3.   adım: Hesap işleri staj yapılacak kuruma hitaben öğrencinin sigorta işlemininin yapıldığına dair bir yazıyı öğrenciye                    gönderir. Öğrenci bu belgeyi staj yapacağı kuruma teslim eder.

4.   adım: Staj bitiminde öğrenci staj sicil formunun bir kopyasını hesap işlerine götürerek veya e-posta ile stajın sona erdiğini belirtir. Bu işlem yapılabilecek en kısa zamanda yapılmalıdır.

5.   adım: Ek-1 belgesinin orjinali firmaya imzalı şekilde saklanır ve defterle beraber staj sonunda teslim edilir.

* Herhangi bir nedenle sigorta başladıktan sonra staj yarıda bırakılırsa, bu durum hesap işlerine mutlaka bildirilmelidir.

** Boğaziçi Üniversitesi’nde staj yapanlar sigorta yaptırmak zorunda değildir.

 

Intership Documents (in Turkish)