Boğaziçi Üniversitesi’ nin Kuzey Kampüs’ünde bulunan Kimya Bölümü’nde 25 öğretim üyesi ve 9 öğretim görevlisi (eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir) görev almaktadır. Bölümde 8 öğrenci laboratuvarı, 18 araştırma laboratuvarı, 3 adet merkezi enstrümantal analiz laboratuvarı ve bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Kimya bölümünde, araştırmaların en etkin olduğu alanlar şu şekilde sıralanır: arkeometri, biyoanalitik, kolloid, hesapsal-modelleme, elektro-analitik, ilaç kimyası, nanoparçaçık kimyası, doğal ürünler kimyası, organik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve supramoleküler kimya. Bahsi geçen alanlardaki araştırmaların odak noktaları aşağıdaki gibidir:  hesaplamalı kimyanın organik, biyoorganik ve  koordinasyon bileşiklerine uygulanması, asimetrik sentez, biyomateryaller, biyomoleküler simülasyonlar, enzimatik mekanizmalar, biosensörler, diş dolgu malzemelerinin sentezi, ilaç taşınmasına yönelik sentezler, ağır metal toksikliği, yaşayan polimerleşme, nano-fotokataliz, polimerik nanokompozitler, bitkisel yağlardan elde edilen polimerler, vesiküller ve nanodesenleme.

Bölümümüze katılan genç öğretim üyeleri ile bölümümüz analitik yüzey kimyası, lazer spektroskopisi, kütle spektrometresi, yumuşak yoğunlaştırılmış maddeler, biyoanalitik kimya, yakıt hücreleri ve anorganik madde kimyası alanlarında araştırma spektrumunu genişletmiştir.

Öğrencilerimiz, kimya lisans eğitimleri sırasında bölümün araştırma olanaklarından yararlanmakta, uluslararası değişim programlarına katılmakta ve  bu sayede eğitimlerinin bir kısmını ABD ve Avrupa üniversitelerinde sürdürme olanağını bulmaktadırlar.  Mezunlarımızın birçoğu bölümümüzdeki veya yurtdışındaki lisans üstü programlarına devam etmektedirler. Bölümün endüstriyel ve akademik alanlardaki bağlantıları sayesinde lisans, yüksek lisans  ve doktora mezunları  kolaylıkla iş  bulup başarılı olmaktadırlar.

Son güncelleme: 25/11/2022