Kabul edilen kararname gereği zorunlu stajı olan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle öğrencinin aşağıda belirtilen işlemleri yapması gerekir:

  • Staj yerini ve staj yapacağı tarihleri kesin olarak belirler.
  • Bölümüne başvurup bu işlem için hazırlanmış formu alır ve hesap işlerine götürür.
  • Hesap işleri staj yapılacak kuruma hitaben, B.Ü.lü öğrencinin sigorta primini ödeyeceğine dair bir yazıyı öğrenciye verir.
  • Staj bitiminde öğrenci sicil formunun bir kopyasını hesap işlerine götürerek stajın sona erdiğini belirtir.
  • ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin mezun olacağı yıl, yaz dönemi derslerinin bittiği gün zorunlu stajını (60 iş günü) bitirmiş ve defterini teslim etmiş olması gerekmektedir. O tarihe kadar stajını tamamlamayan öğrencilerin bir sonraki dönem kayıt olmaları gerekecektir. (2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren bölüm derslerini almaya başlayan öğrenciler için geçerlidir)