B.Ü. Kimya Bölümü 2020 Bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacaktır.

Lisansüstü programlarına  başvuru dönemi: 9-16 Aralık 2019

Bilim sınavı:  16 Ocak 2020 Perşembe, 10:00 KB 126

Kimya bilim sınavı Genel Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya bölümlerinden oluşmaktadır.

Mülakat Tarihi:  16 Ocak 2020 Perşembe, 14:00 Bedi Ziver Kimya Seminer Odası

http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Tum