22 Dec 2019

Anorganik / Fizikokimya Yardımcı Doçent alımı

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü (BU) şu anda aşağıdaki alanlarda güçlü uzmanlığa sahip işbirlikçi ve yenilikçi bir araştırma programı oluşturabilen kalifiye adaylar arıyor:

1. İnorganik Kimya
Araştırma alanı sınırlı değildir, ancak enerji, kataliz, güneş pilleri, yeni pil malzemeleri ve malzeme kimyasını içerebilir.

2. Fiziksel Kimya
Araştırma alanı sınırlı değildir, ancak kolloidlerin, yüzeylerin, fotonik ve enerji malzemelerinin fiziksel kimyasının araştırılmasını içerebilir.

Başarılı başvuru sahibinin bağımsız, uluslararası kabul görmüş bir araştırma programı geliştirmesi ve sürdürmesinin yanı sıra öğretimde mükemmelliğe bağlılık göstermesi beklenmektedir. Uygulama ayrıntılı araştırma ve öğretim ifadeleri içermelidir. Önerilen araştırma BÜ’deki diğer araştırma faaliyetlerini tamamlamalı / güçlendirmelidir. Tüm adayların doktora (veya dengi) derecesi ve doktora sonrası araştırma deneyimi olmalıdır. Seçim, kısmen, uluslararası alanda tanınan hakemli dergilerdeki araştırma yayınlarına, lisansüstü finansman elde etme yeteneğine ve lisans ve lisansüstü düzeyde etkili öğretim yapabilme becerisine dayanacaktır.

445/5000
Başvuru prosedürü
Elektronik başvurular chemistry@boun.edu.tr adresine yapılmalıdır.

Tamamlanan uygulamalar şunları içermelidir:
• Özgeçmiş
• Üç referans mektubu
• Araştırma beyanı
• Öğretim bildirimi
• Öğretim kaydı (varsa)

Pozisyonlar dolana kadar başvurular kabul edilecektir. Sunulan tüm başvurular ve materyaller kesinlikle gizli tutulacaktır. Sadece kısa listeye giren adaylara bildirim yapılacaktır.