05 Apr 2018

B.Ü. Kimya Bölümü 2019 Bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacaktır.

Lisansüstü programlarına başvuru dönemi: 25 Mart-12 Nisan 2019

Bilim sınavı: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 10:00 KB 126

Kimya bilim sınavı Genel Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya bölümlerinden oluşmaktadır.

Mülakat : 9 Mayıs 2019 Perşembe, 14:00 Bedi Ziver Kimya Seminer Odası

http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu/Kimya