• CHEM 3
  • (212) 359 68 19
  • akdenioz@boun.edu.tr
  • Department of Chemistry, Boğaziçi University, Bebek 34342, Istanbul-TURKEY

Education

  • B.S. Chemistry, Boğaziçi University, 1996
  • M.S. Chemistry, Boğaziçi University, 1999

Research Interests

Analytical Chemistry

Teaching

  • CHEM105 General Chemistry Laboratory
  • CHEM244 Analytical Chemistry Laboratory
  • CHEM250 Principles of Analytical Chemistry (CEDU)
  • CHEM307 Instrumental Analysis Laboratory I