• Nov
    13
    2020

    Name: Prof. Jiayin Yuan

    Location: https://boun-edu-tr.zoom.us/j/98620740639

    Hour: 14:00